Stichting Peace Is The Way

van totaal € 1.000 (4%)

De stichting wil in deze tijd waar mensen steeds meer uit elkaar lijken te groeien, juist samenwerking, begrip, respect en compassie sterk bevorderen. De stichting wil zowel lokaal (Apeldoorn), nationaal en internationaal meer vrede brengen!

In Apeldoorn zijn we volop betrokken in de Vredesweek en de Nationale Vredeswandeling. In het verleden hebben we verschillende activiteiten georganiseerd die de saamhorigheid hebben vergroot, zoals gezamenlijke maaltijden, lezingen, muziekavonden met diverse culturele en religieuze groeperingen, College Tours, etc..

Een recente leuke actie was onze rozenactie waarbij we aan iedereen rozen uitreikten met de boodschap dat iedereen meetelt in Nederland en dat we willen werken aan een inclusieve samenleving! Zie ook de banner!

We willen in de toekomst nog veel meer activiteiten organiseren, maar daar hebben we ook financiele ondersteuning voor nodig. Helpt u mee om aan een mooiere samenleving te werken waarin meer begrip, compassie en vrede is? Steun ons dan!

Bekijk alle
22-05-2019 | 22:44 Ik ben blij dat er mensen zijn die hiervoor initiatief nemen
05-04-2019 | 20:49 Geweldig! Zouden meer moeten doen!
05-04-2019 | 20:45 Alle acties die meehelpen aan een meer inclusieve samenleving zijn in deze tijd zeer welkom!