Stichting jobzzpmaatje

van totaal € 500 (0%)
026AANHETWERK: LEER-, STAGE EN WERKERVARINGSBEDRIJF Jobmaatje helpt mensen op stabiel trede 3 en trede 4 en 5 van de participatieladder bij hun zoektocht naar identiteit, bestemming en (vrijwilligers)werk. Wij geloven dat er voor iedereen een kans is om te groeien naar (on)betaald werk. Samen met je maatje ontdek je jouw eigen gaven en talenten én hoe je deze kunt benutten op weg naar werk en op de werkvloer. Wij helpen jou als werkzoekende stapsgewijs door een proces heen om je weer jobfit te maken. Wij bieden coaching en trainingen, bijvoorbeeld voor het voeren van sollicitatiegesprekken. Zo leer je vaardigheden om passend werk te vinden en dit duurzaam te behouden. Wij doen dit meestal in samenwerking met andere partijen zoals de gemeente Arnhem (wijkteams, Werk en Inkomen) en bedrijven en organisaties binnen ons netwerk.