Stichting Het Tweede Huis Nederasslt

van totaal € 75.000 (0%)

Stichting Het Tweede Huis beheert een opvanghuis voor mensen die op enigerlei wijze sociaal-maatschappelijk zijn vastgelopen en tijdelijk huisvestiging nodig hebben. In een huiselijke en gestructureerde sfeer krijgen de bewoners, met eventuele externe professionele ondersteuning, de kans hun leven weer in eigen hand te nemen en de weg terug te vinden in de dagelijkse maatschappij. Wij werken met rond de 40 vrijwilligers, waarvan een 4-tal inwonend medewerker zijn ter dekking van de 7x24 uurs aanwezigheid van een begeleider, dit alles o.l.v. een coördinator met slechts deeltijd vaste aanstelling (18 uur/week). Het opvanghuis is gevestigd in een monumentaal ruim 100 jaar oud voormalig kloosterpand te Nederasselt bij Nijmegen.Een unieke organisatie dus!!

Iedere tijdelijke bewoner krijgt een mentor toegewezen die de tijdelijke bewoner begeleidt. Alle bewoners nemen deel aan huishoudelijke activiteiten zoals poetsen en koken. Er wordt gezamenlijk gegeten en gezamenlijk koffie en thee gedronken. Deelname aan groepsactiviteiten zoals creatief bezig zijn, klussen doen, wandelen, sporten, meditatie en ontspanningsoefeningen wordt sterk gestimuleerd. De eigen bijdrage per dag bedraagt 15 euro, voor kinderen een aangepast bedrag. Het betreft “kosten en inwoning”.

De verblijfsduur is enkele weken tot maximaal 12 maanden. Wij bieden 7x24 uur opvang en hebben capaciteit voor 14 volwassenen en 5-6 kinderen. Het Tweede Huis heeft in 2015 haar 25 jarig bestaan gevierd en heeft in al die jaren al een kleine 1000 personen onderdak geboden. Het huis heeft een zeer hoge bezettingsgraad. En voldoet dus aan een grote behoefte. Onze opvang betreft vooral mensen uit de regio Nijmegen, Wijchen, Groesbeek, Cuijk en Grave.

Het Tweede Huis heeft haar financiën op orde maar is hierin sterk afhankelijk van donaties van particulieren, bedrijven, fondsgelden en te organiseren evenementen.

De jaarlijkse begrotingen staan door de jaren heen sterk onder druk, aanschaffingen moeten steeds tot de meest noodzakelijke zaken beperkt blijven. Opbouw van vermogen en reserveringen vindt niet of nauwelijks plaats.De coördinator heeft als enige een vaste aanstelling dankzij een jaarlijkse subsidie van de gemeente Nijmegen. Andere overheidssubsidies heeft de Stichting niet.

Een groot deel van de verblijfkamers voor de tijdelijke bewoners verkeren in een slechte staat van onderhoud en zijn dringend aan een stevige opknapbeurt toe. Vloerbedekking, gordijnen en een deel van het meubilair zijn oud en versleten. Een aantal plafonds moet verlaagd worden. Alle deze werkzaamheden zullen uitgevoerd gaan worden door onze eigen vrijwilligers van de Technische Dienst. Kosten ongeveer 2500 euro per kamer.

Dit jaar willen we 3 van deze kamers aanpakken. Steun ons met uw financiële bijdrage!!!

U mag natuurlijk ook een kamer adopteren!!

 

 

Bekijk alle
12-03-2019 | 18:46