Stichting De Bovenkamer Zutphen

van totaal € 500 (0%)
De Bovenkamer is een ontmoetings- informatie- en kenniscentrum waar mensen met èn zonder dementie van harte welkom zijn. Het is een vrijwilligersorganisatie gevestigd op de Kaardebol in Zutphen. Er is in de Bovenkamer geen vast dagprogramma, eigen initiatief van bezoekers wordt gewaardeerd. Er is gelegenheid deel te nemen aan uiteenlopende activiteiten, waarbij aandacht is voor de verschillende mogelijkheden en beperkingen van de deelnemers. Een plek waar je jezelf mag zijn, óók als je mogelijk beginnende dementie hebt of zorgt voor iemand met dementie. Iedereen is welkom.