Sterk Wolfheze - Vereniging Dorpsbelang

van totaal € 500 (3%)
De collecte van het Oranjefonds levert direct geld op voor initiatieven in Wolfheze. De vereniging Dorpsbelang Wolfheze krijgt namelijk 50% van de collecte-opbrengst om zelf te besteden aan leefbaarheid en saamhorigheid. En Dorpsbelang bekostigt daarmee de activiteiten van Sterk Wolfheze. De collecte van 2018 is aangewend om een aantal activiteiten voor vrijwilligers te organiseren op 3 maart, 25 mei en 12 juni. Ook is vorm gegeven aan het ‘digitale dorpshuis’, met een eigen portal dat is aangesloten bij Sterk Renkum. Verder heeft Sterk Wolfheze tijdens de Burendag een vrijwilligersmarkt georganiseerd. Ook voor 2019 is de collecte van het Oranjefonds bestemd voor de activiteiten in het kader van Sterk Wolfheze. Naast de ondersteuning tijdens NL-Doet, enige weken geleden bij het Glider Museum, willen we wederom de Burendag in oktober, en een aantal activiteiten om vrijwilligers te werven, met uw geldelijke steun organiseren. Ook wordt er gewerkt aan een eigen ‘glossy’ informatieboekje als één van de communicatiemiddelen om elkaar te informeren over het aanbod van vrijwilligerswerk. Daarmee gaat Sterk Wolfheze de leefbaarheid en saamhorigheid in Wolfheze onderhouden en verbeteren.
Bekijk alle
14-06-2019 | 09:05
05-06-2019 | 07:39
03-06-2019 | 12:39