Dorpsraad Gameren

van totaal € 500 (6%)
Een dorpsraad bestaat uit een groep vrijwilligers. Zij zetten zich samen in om de algemene belangen van de inwoners in hun dorp te behartigen. Het platform is een gesprekspartner voor de gemeente en klankbord voor de inwoners in eigen dorp. Hiervoor is communicatie en draagvlak binnen het eigen dorp van groot belang. Ook kan het platform gevraagd en ongevraagd advies geven aan de gemeente over de leefomgeving. Voor de duidelijkheid,de platforms zijn geen extra bestuurslaag of politiek orgaan
Bekijk alle
13-06-2019 | 22:54
05-06-2019 | 22:40
04-06-2019 | 16:01 Goed doel!